Att arbeta som grafisk formgivare innebär inte bara att man kan utveckla bra och effektiva hemsidor. Grafisk design överlappar så många andra arbetsområden som man kan ha nytta av. På det stora hela handlar det om att ge ut ett budskap eller förmedla en känsla. Således har en grafisk designer mycket varierande arbetsuppgifter, vilket kan vara spännande och ge upphov till många erfarenheter.

Grafisk design inom modevärlden

Mode och grafik hör verkligen ihop och de flesta modeföretag har även en grafiker anställd som ansvarar för tryck på kläder, design av broderier eller utformning av etiketter och broschyrer som ska fästas på kläderna eller skickas ut till PR-byråer.

Grafik och arkitektur

Inom arkitekturen förekommer mängder av grafik. En form är 3D-grafik för att på dator få en visuell uppfattning om hur en byggnad kommer att se ut på ett mer verklighetstroget sätt.

Ett annat sätt är att illustrera en byggnad eller föreslå med illustrationer hur den bör se ut inuti. Då kommer man automatiskt också till inredning där grafiken ständigt gör sig påmind.

Inredning

Tryck på tyger, tapeter, glas och möbler. All design kräver någon form av grafik för att bli unik. Inom inredningen förekommer mönster och färger men kräver dessutom en balans för att ge ett behagligt intryck i rummet eller i lokalen. En grafiker kan både göra trycksakerna och lägga upp en modell för det färdiga rummet genom digitala medier.

Kommunikation

Grafisk design i ovanstående discipliner handlar om att göra byggnader, klädesplagg eller möbler och inredning så vackra och proportionerliga som möjligt. Och det är naturligtvis också en form av kommunikation. Men när man talar om grafisk design inom kommunikation, handlar det begreppet främst om reklam och marknadsföring och förmågan att skapa en dialog med kunden på ett mer psykologiskt plan. All design förmedlar budskap men inom reklamen handlar det om att fler människor erinrar sig samma känsla än när man letar designprylar, där åsikterna skiljer sig åt betydligt mer.

Vad en person tycker är vackert, tycker någon annan är fult. Det är det konst handlar om och när man använder grafiken inom mer konstnärliga sammanhang, handlar det mer om ens personliga smak och vad företagets chef anser passa just för det företaget man arbetar på. När man ska kommunicera till en större målgrupp, måste man vara mer fokuserad och utstuderad för att väcka intresset hos så många som möjligt och detta är inte lätt.

Kommunikationsdesign handlar om kontakten mellan människor, vilket från början användes genom tal och gestikulerande. Idag är det så mycket mer och omfattar allt som har med reklam, TV, förpackning, företagsprofil och identitet, fotografi, text och inte minst webbdesignen att göra.

Det gäller alltså inte bara att ha starka kunskaper om ett ämne utan också om att kommunicera det på rätt sätt. En grafisk designer brukar ha bägge arbetsområdena listade på sitt CV eftersom de ofta interagerar. Dock är det viktigt att känna till skillnaderna. Vissa delar har mer med smak och tycke att göra medan andra delar innefattar förståelse för människor och hur de känner och tolkar saker och ting. Och det kan även skilja sig åt mellan länder och samhällen. Vissa tecken och färger har en helt annan betydelse i ett land än vad det har i ett annat. En grafisk designer måste således både vara kreativ och påläst.